Primera sala multisensorial a Espanya per al tractament d'addiccions i trastorns mentals

L'abril del 2021 comença l'activitat de l'Hospital de dia de Salut Mental i Addiccions del Centre de Salut Mental i Addiccions (CSMIA), on s'ha creat la primera sala multisensorial (Snoezelen) d'Espanya destinada a pacients amb patologia dual (amb un trastorn mental i una addicció). Les sales Snoezelen es fan servir normalment per a pacients amb demència o discapacitat, però és la primera vegada que s'han utilitzat en salut mental i drogodependència. Amb l'ús de la sala multisensorial es buscava promoure estats de relaxació, disminuir l'ansietat, potenciar l'autocontrol i fomentar una sensació de benestar en els pacients amb aquesta patologia.


Responsable de la bona pràctica

HOSPITAL MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

Publicador de la bona pràctica

Descripció

L'abril del 2021 s'inicia l'activitat de l'Hospital de dia de Salut Mental i Addiccions del Centre de Salut Mental i Addiccions (CSMIA) al barri de Gràcia de Barcelona. Aquest dispositiu s'ha concebut per acollir persones diagnosticades amb patologia dual en consum actiu o en remissió de les diferents substàncies que consumeixen. Aquest centre és gestionat per l'Hospital Mare de Déu de la Mercè, tot i que es troba situat dins de l'Hospital de l'Esperança.
 
L'Hospital Mare de Déu de la Mercè és un complex assistencial de la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, format per diversos equipaments localitzats a diferents indrets de Barcelona. Des que va començar, l'entitat desenvolupa una tasca intensa en l'àmbit sociosanitari i de salut mental.
 
La Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús és una institució de l'Església catòlica, sense ànim de lucre, que treballa des de fa més de 135 anys en l'acolliment, el tractament personalitzat, l'assistència integral i la reinserció social de persones amb malaltia mental, discapacitat intel·lectual i altres malalties, amb una preferència per les persones més vulnerables, segons les necessitats de cada moment i lloc.
 
A Germanes Hospitalàries sempre s'ha promogut la implantació de nous tractaments en patologia dual. És per això que dins del CSMIA es va crear la primera sala multisensorial (Snoezelen) d'Espanya destinada a pacients amb trastorns mentals.
 
El funcionament de la sala Snoezelen té lloc de 9 h a 17 h, de dilluns a divendres, i ofereix un horari de grups i tallers psicoeducatius (50' amb 10' de descans) com ara: objectius diaris i setmanals, control d'impulsos, educació financera i gestió econòmica i familiar , autoconeixement i sexualitat, lleure i temps lliure, assemblea, reinserció sociolaboral, hàbits saludables, autoconeixement i creixement personal, mindfulness, reducció de danys, esport, ioga, gestió d'emocions diàries, teràpia intensiva d'addiccions, habilitats socials, medicació conscient i consciència de malaltia, escriptura creativa i construcció de diari personal, relaxació, sortides terapèutiques i classes d'anglès i de català.
 
Els professionals del servei (psicòloga, integradora social, treballadora social, infermer i psiquiatra) donen atenció tant grupal com individual i familiar.
 
A més, es promou la participació de personal voluntari o pacient expert supervisat i es fan col·loquis i debats amb persones convidades com a experts en temes d'interès actuals. Els objectius principals que es volen assolir amb l'ús de la sala multisensorial són promoure estats de relaxació, disminuir l'ansietat, potenciar l'autocontrol i fomentar una sensació de benestar.
 
Per a l'ús de la nova sala, l'Hospital Mare de Déu de la Mercè ha format una vintena de treballadors de diferents disciplines (psicologia, psiquiatria, fisioteràpia, infermeria, treball social, teràpia ocupacional, integració social i educació social) per desenvolupar la teràpia multisensorial aplicada a la malaltia mental.  El seu treball inclou l'anàlisi de forma individualitzada dels estímuls que aporten benestar al pacient i els que li resulten desagradables i, a partir d'aquí, oferir sessions de 40 minuts amb els estímuls que afavoreixen el pacient, tot convertint l'espai en un lloc segur.
 
La formació dels treballadors s'emmarca dins del reconeixement i la homologació de Capacitació Internacional en estimulació multisensorial i Snoezelen, ISNA (International Snoezelen Association, www.isna-mse.org). Un cop finalitzats els 3 mòduls de formació, s'ofereix una titulació internacional amb el reconeixement de l'ISNA. La formació consta de 3 mòduls (20 hores presencials + 5 hores de treball a cada mòdul). Total: 75 hores de formació. La formació té globalment un 50 % de contingut teòric i un 50 % de contingut pràctic. Es recomana fer els 3 mòduls deixant un espai de temps entre cadascun perquè els alumnes puguin aplicar els coneixements i les pràctiques d'intervenció apresos a cada mòdul abans de fer-ne el següent.
 
El treball que es duu a terme en aquesta sala s'individualitza segons el perfil sensorial de cada pacient; per això s'analitzen aquells estímuls que li aporten benestar i aquells que li són desagradables. L'objectiu és oferir, en un període entre 20 i 40 minuts, aquelles sensacions que són agradables per al pacient, per tal de convertir l'espai en un lloc segur. A més, es busca que l'experiència sigui un aprenentatge que el pacient pugui emportar-se a casa; amb aquest fi s'ajuda la persona a recordar les sensacions viscudes a la sala.
 
 
Procediment:
Es destina 1 hora setmanal a cada pacient, 30 minuts de recollida de dades fora de la sala i 30 a dins portant a terme la teràpia. Les 8 sessions es divideixen en dos grups, les estructurades (sessions de la 1 a la 4) i les flexibles (sessions de la 5 a la 8).
 
Sessió 1: Primera sessió passiva. Aquesta sessió està destinada a fer que el pacient s'habituï a la sala Snoezelen. El pacient s'estira al llit d'aigua amb música relaxant i llums de fons d'un sol color. A mitja sessió, els llums passen a mode passiu.
Sessió 2: centrada en el tub de bombolles i el dau. A més, es fa servir la projecció d'oli. Aquesta sessió va acompanyada de llums de manera passiva si el pacient no demostra interès a fer servir el dau per canviar de color i s'estima més un canvi de llums automàtic.
Sessió 3: projecció d'una imatge o vídeo, amb música de fons i llums en mode passiu. El pacient s'asseu en un puf a terra.
Sessió 4: aquesta sessió es basa principalment en l'estimulació tàctil. El pacient se situa allà on vulgui de la sala i es treballa amb estris de massatge manual, a més d'activar els llums en mode passiu i la música relaxant.
Sessió 5-8: la segona meitat de la intervenció és molt més flexible als gustos i les preferències del pacient. El professional s'acomoda al tipus d'estimulació que el pacient vol rebre, ja sigui la repetició d'alguna sessió anterior o una combinació de diversos estímuls de sessions diferents. Per exemple, un pacient pot escollir observar una projecció mentre rep estimulació tàctil (aparells emprats a les sessions 3 i 4 respectivament).
 
A diferència de la resta de sales Snoezelen que ja existeixen al nostre país i que s'utilitzen per a pacients amb demència o discapacitat, per millorar el benestar de l'usuari mitjançant l'estimulació sensorial, en el cas de la malaltia mental, l'objectiu és que l'individu assoleixi l'estabilitat psicològica/emocional. En el cas de les persones amb patologia dual, les quals tenen plenes capacitats cognitives i, per tant, poden participar de manera activa en el tractament, aquests espais es converteixen en un entorn propici per afavorir la seva estabilitat psicològica i emocional, un factor que millora i accelera la seva recuperació i els efectes del tractament.

Necessitats

A Germanes Hospitalàries sempre s'ha promogut la implantació de nous tractaments en trastorns mentals. És per això que dins del CSMIA es va crear la primera sala multisensorial (Snoezelen) d'Espanya destinada a pacients amb patologia dual (amb un trastorn mental i una addicció).
Amb la creació de la sala multisensorial es volia:
 
• Promoure estats de relaxació en els pacients
• Disminuir l'ansietat dels pacients
• Potenciar l'autocontrol dels pacients
• Proporcionar sensació de benestar

Resultats

Satisfacció clients. El 100 % dels pacients manifesten que amb la sala multisensorial se senten més presents.

Any

2021

Preu

Sense especificar

Equip

Gemma González Méndez

Observacions

Després de cada sessió es van fer una sèrie d'estudis a cada pacient, els resultats dels quals es detallen a continuació:
 
• Resultats en pressió arterial: segons Ruiz (2012), obtenim uns barems de pressió arterial en activitat òptima de 120/80, en repòs de 100/65 i en 24 hores de 115/75; cal dir que els pacients de l'estudi estabilitzaven notablement la seva puntuació després de la sessió duta a terme, ja sigui perquè puntuaven molt alt o molt baix abans de la sessió i, en acabat aquesta, puntuaven dins del barem òptim. De la mateixa manera, la mitjana obtinguda amb una altra constant presa, com ara el pols, canviava per calmar-se en tots els casos.
• Resultats a l'inventari d'ansietat com a estat, STAI, (Fonseca-Pedrero, et al, 2012); podem observar que la majoria de persones de l'estudi, als ítems de sentir-se calmat/a (ítem 1), segur/a (ítem 2), còmode/a o a gust (ítem 5), confortable (ítem 10) o relaxat/da (ítem 15) contesten "gens" en un qüestionari previ a la sessió, i en tornar a passar el mateix qüestionari després, donen una resposta de "bastant". Per contra, als ítems d'estar tens (ítem 3), estic contrariat/ada (ítem 4), em sento alterat/ada (ítem 6), entre d'altres, les respostes són de "molt" en el qüestionari abans d'entrar a la sala, i "gens" en un qüestionari posterior a l'exposició a la sala.
• Resultat al qüestionari de sensacions corporals, BSQ, (Cooper et al, 1987); podem observar que la mitjana dels resultats puntua més baix després de la intervenció a la sala. Tots i totes confirmen que l'estada a la sala els fa estar més presents i obtenir una consciència de la seva malaltia mental, amb una sensació de poder controlar més la seva pròpia vida en connectar amb una part d'ells mateixos que en el dia a dia no els permet parar, ja sigui per por de no controlar les alteracions que comporta el diagnòstic mateix, o pel patró de consum instaurat des de fa uns anys. L'experiència els ha fet disminuir les ganes de consumir i, en alguns casos, també la pauta de medicació per a l'estrès i l'ansietat.
 
Tots els pacients confirmen que l'estada a la sala els fa estar més presents i obtenir una consciència de la seva malaltia mental, amb una sensació de poder controlar més la seva pròpia vida en connectar amb una part d'ells mateixos que en el dia a dia no els permet parar (ja sigui per por de no controlar les alteracions que comporta el diagnòstic mateix o pel patró de consum instaurat des de fa uns anys). L'experiència els ha fet disminuir les ganes de consumir i, en alguns casos, també la pauta de medicació per a l'estrès i l'ansietat.
 
Després de la utilització de la sala multisensorial, i segons el que s'ha exposat anteriorment, podem concloure que:
 
• Hi ha una estabilització de constants vitals com ara la pressió arterial i el pols.
• Els nivells d'ansietat i estrès dels pacients tractats en aquesta sala disminueixen significativament.
• Es redueix el consum de drogues en pacients amb drogodependència.Publicada el 13 juny 2022Comentaris


Inicia sessió per comentar.


Estem preparant l'arxiu de la bona pràctica de gestió. En pocs segons, el podràs descarregar

SupportersCol·laboradors