Adaptació i reorganització de l'EPAC

Experiència de reestructuració del servei i de les professionals per continuar donant suport als ususris i usuàries durant la crisi sanitària.


Person responsible for the Good Practice

CENTRE SOCIOSANITARI MUTUAM GIRONA

Good Practice publisher

Description


 

Year

2020

Price

UnspecifiedPublished on*** 9 Jul 2021Comments


Log in to leave a comment.


We’re preparing the Good Management Practice file. You’ll be able to download it in a few seconds

Supporters