Atenció psicològica a malalts crònics, els seus cuidadors i familiars. Els dos primers anys d'un servei pioner.

Equip Psicològic d'Atenció a la Cronicitat

L’Equip Psicològic d’Atenció a la Cronicitat (EPAC) Mutuam Girona neix per tal de cobrir la necessitat creixent d’abordar les necessitats psicosocials de pacients i familiars en l’àmbit de la cronicitat, així com la de donar suport als professionals que presten atenció a aquests pacients.


Person responsible for the Good Practice

Mireia Bosch Fabregas

CENTRE SOCIOSANITARI MUTUAM GIRONA

Good Practice publisher

Anabella Bellelli

CENTRE SOCIOSANITARI MUTUAM GIRONA

Description


És un projecte centrat en la cronicitat i en l’atenció psicològica als pacients en totes les fases de la patologia. L’equip està composat per set psicòlogues que atenen en 21 CAP del Gironès, Selva Interior, Pla de l’Estany i la Garrotxa.

Aquest programa està totalment en l’atenció primària,  i és un servei que inclou una atenció integrada tant al pacient com a la seva família i als cuidadors, com als propis professionals de primària si ho necessiten. L’EPAC realitza visites en els centres de primària i en el domicili, la durada de l’acompanyament serà la que necessiti el pacient i el seu entorn. L’atenció és comunitària, treballant en xarxa amb els diferents agents socials i sanitaris de cada zona, tant a les àrees bàsiques com al domicili.

El programa ha definit:

 • Protocols i procediments interns sobre l’activitat.
 • Estàndards d’activitat i de qualitat pel que fa al contingut i duració de les visites a pacients i als seus familiars.
 • Calendari de reunions anuals de cada psicòloga amb l’equip de primària, així com sessions de formació.

Needs

 • Donar una atenció psicològica centrada en la persona: potenciar la persona com a part activa en la presa de les decisions i promovent l’autonomia, l’adherència al tractament i l’adaptació a la malaltia.
 • Potenciar el treball multidisciplinari i en xarxa entre els equips d’atenció primària, els especialistes i els diferents recursos sanitaris i socials del territori.

Results

Customer satisfaction. • Pacients atesos: 959 pacients (60%) i 634 familiars (40%). • Tipus d’intervencio: 8192 visites prencials, 2079 seguiments telefònics, 3 grups terapèutics i 18 sessions.

Greater efficiency. • Tipus d’intervenció amb professionals: 865 assessoraments a professionals i 54 presentacions i formacions.

Increase in quality. • Lloc de les visites: 5392 al CAP (65.8%) i 2800 al domicili (34.2%)

Excellent ratings

Generar valor per als clients. • Atenció centrada en la persona.

Create a sustainable future. • Coordinació entre diferents nivells i contínuum assistencial.

Develop the organisation's capacity. • Treball multidisciplinari.

Achieve success through people’s talent. • Activitat pionera que aconsegueix ser servei de referència en cronicitat.

Maintain excellent results over time. • Èxit en el volum de l'activitat assistencial.

Files

Year

2017

Price

Unspecified

Recommendations

 • Possibilitat d’atenció domiciliària de persones dependents i cuidadors.
 • Accessibilitat al estar dins del CAP, on hi ha el major volum de visites.
 • Variabilitat de població inclosa, donat que la cronicitat avarca multitud de patologies i el major volum correspon a PCC.
 • Realització d’un seguiment en totes les fases de malaltia, intervenint sobretot en moments de crisis i reforçant l’autonomia dels usuaris fora d’aquests.
 • Seguiment telefònic consolida el treball terapèutic i la sensació d’acompanyament.
 • Establir que l’usuari marqui la demanda i els objectius i que el professional esdevingui un suport i una font d’informació i recursos.

Team

Psicòlogues EPAC

Anabella Bellelli

Mireia Bosch Fàbregas

Comments

 

 • Àrea d’acció de +Futur: 3. Transformació del model assistencial.
 • Les dades dels resultats són d’abril de 2017 a maig de 2019.Published on*** 18 Oct 2019Comments


Log in to leave a comment.


We’re preparing the Good Management Practice file. You’ll be able to download it in a few seconds