Casal d’estiu pels fills/es en el propi centre

Una mesura que ajuda a la conciliació de la vida familiar i professional, i millora la implicació dels treballadors/es.


Person responsible for the Good Practice

Caridad Engra

Directora de RRHH

CATALÒNIA FUNDACIÓ CREACTIVA

Description

Durant els mesos d’estiu el centre organitza un casal per infants, per tal de facilitar la conciliació de la vida personal i laboral dels treballadors/es que siguin pares. El casal té lloc a les mateixes instal·lacions del centre, amb un horari extens que va des de les 7h del matí fins a les 6h de la tarda. El casal està obert també a altres familiars o amics dels treballadors/es de Fundació Catalonia. Els preus són assequibles i la Fundació es fa càrrec de les despeses dels àpats i de les sortides fora del centre.

L’objectiu principal és facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors/es del centre, doncs els pares no han d’alterar les seves rutines i a més, el fet de tenir als fills/es a prop genera benestar emocional i reforçen la vinculació amb altres companys que també porten els fills/es al casal.

Un altre objectiu és normalitzar la relació dels nens amb persones amb discapacitat intel·lectual, a través de la realització d’algunes activitats conjuntes. Per altra banda, el fet de realitzar el casal en les mateixes instal·lacions a on van a treballar els seus pares i mares, fa que l’infant comprengui millor la seva professió.  

Cal destacar que les instal·lacions del centre ofereixen un ampli ventall de possibilitats per a les activitats pròpies del casal, ja que disposen de piscina coberta i piscina exterior, pistes de futbol, bàsquet, grans àrees verdes, auditori, sales polivalents, sala d’informàtica, aules de pintura, audiovisuals, etc.

Aquesta activitat, que es va implantar a l’estiu del 2016, es porta a terme a través de l’Eina Cooperativa, una empresa experta en aquest tipus de servei.  

Needs

  • Facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral.
  • Normalitzar la discapacitat en els més joves.

Results

Employee satisfaction . Ajuda a la conciliació de la vida familiar i laboral.

Greater worker commitment (engagement). Reforça la implicació, el compromís i el sentiment de pertinença dels treballadors/es.

Files

Year

2016

Time

Des del 25 de juny i fins el 31 de juliol

Price

Unspecified

Team

Caridad Engra

Vicenç Conca

Supplier / Partner

L’Eina Cooperativa

Entitat de lleurePublished on*** 2 Apr 2019Comments


Log in to leave a comment.


We’re preparing the Good Management Practice file. You’ll be able to download it in a few seconds

SupportersPartners