Creació de la Unitat de Diàlisi a Olot estalviant 300.000km/any als pacients

El conveni de col·laboració entre Clínica Girona i l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ha permès crear una Unitat d’hemodiàlisi de Clínica Girona a Olot, disminuint les hores de tractament destinades pel pacient en realitzar aquest tractament eliminant desplaçaments, eliminant despeses públiques, contaminació, entre altres.


Person responsible for the Good Practice

Description

Clínica Girona i la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa han signat un conveni de col·laboració, que ha permès la creació del Servei d’Hemodiàlisi a la comarca de la Garrotxa.

Els estudis realitzats mostraven que hi havia molts usuaris afectats per aquesta situació, i que un tractament que podia arribar a durar 4 hores acabava essent de 8h, entre recollir els usuaris en ambulància i portar-los fins a Figueres on es feien el tractament tres dies a la setmana. Fet que reduïa substancialment la seva qualitat de vida.
S’estima que la incidència a la Garrotxa de la insuficiència renal crònica avançada és de tres a cinc persones cada any, pels que la única solució és la diàlisi o el trasplantament de ronyó.
A més, d’aquesta baixa qualitat de vida, això comportava unes despeses que s’han aconseguit equilibrar amb aquesta bona pràctica de gestió aplicada.

La dotació que té aquesta Unitat a Olot és de 6 especialistes i 13 punts per dur a terme el tractament, en el que una persona es pot estar entre 3 i 5 hores.
Aquest servei funciona els dilluns, dimecres i divendres, de les 8h a les 20h.


Font d’informació:
Clínica Girona (26 d’agost de 2017). Clínica Girona ha fet tres mil sessions en el primer any del Servei d’hemodiàlisi de l’Hospital d’Olot. Disponible a:
https://www.clinicagirona.cat/2017/09/21/clinica-girona-ha-fet-tres-mil-sessions-en-el-primer-any-del-servei-dhemodialisi-de-lhospital-dolot/


Masó, Pau. Els pacients que fan la diàlisi a l'Hospital d'Olot s'estalvien 300.000 km en un any. Ràdio Olot [Internet]. 28 d’agost de 2017 [consultat 18 novembre 2018] ; [aprox. 3 pantalles]. Disponible a:
http://www.radiolot.cat/noticies/pacients-que-dialisi-lhospital-dolot-sestalvien-300-000-km-any/

 
Imatge extreta de:
Clínica Girona (26 d’agost de 2017). Clínica Girona ha fet tres mil sessions en el primer any del Servei d’hemodiàlisi de l’Hospital d’Olot. Disponible a:
https://www.clinicagirona.cat/2017/09/21/clinica-girona-ha-fet-tres-mil-sessions-en-el-primer-any-del-servei-dhemodialisi-de-lhospital-dolot/

 

         

Needs

  • Facilitar l’accessibilitat del tractament als pacients.
  • Disminuir el cost dels tractaments.
  • Millorar la qualitat de vida dels pacients

Results

Customer satisfaction. S’ha garantit la comoditat i la qualitat de vida dels usuaris, que necessitaven aquests tractaments. S’han atès 33 pacients i s’han realitzat 3.000 sessions durant el primer any de funcionament.

Reduction in costs. S’han reduït els desplaçaments dels usuaris en ambulància de Olot a Girona, estalviant 300.000km durant el primer any.

Excellent ratings

Generar valor per als clients

Lead with vision, inspiration and integrity

Year

2016

Price

Unspecified

Team

Josep BronsomsPublished on*** 21 Nov 2018Comments


Log in to leave a comment.


We’re preparing the Good Management Practice file. You’ll be able to download it in a few seconds