eDCA Equip de Suport al dany cerebral adquirit

L’eDCA és un equip assistencial que neix de la necessitat de donar continuïtat a la rehabilitació al pacient amb dany cerebral adquirit un cop donat d’alta d’un procés d’internament hospitalari o sociosanitari.


Person responsible for the Good Practice

GRUP MUTUAM

Good Practice publisher

LA UNIÓ ASSOCIACIÓ D'ENTITATS SANITÀRIES I SOCIALS

Description

El eDCA és un recurs de la xarxa sanitària pública, gestionat  per Mutuam. L’equip està format per professionals especialitzats en el suport psicològic i rehabilitador del pacient que ha patit un Dany Cerebral Adquirit (DCA) i de les seves famílies. Intervenim en la fase subaguda de pacients que han tingut un ictus, traumatismes cranioencefàlics, tumoracions cerebrals, amb l’objectiu de facilitar l’acompanyament i retorn a domicili.

Com treballem:

 • Fem una valoració inicial de la persona per identificar els problemes i aspectes potencials de millora
 • Iniciem un programa individual de tractaments amb sessions setmanals grupals de caràcter terapèutic i/o rehabilitador
 • Fem seguiment continu de l’evolució del pacient amb revaloracions periòdiques
 • Mantenim sempre la coordinació amb el metge responsable del pacient

Altres tasques de suport:

 • Suport a les famílies
 • Informem i orientem dels recursos de la xarxa social: residències, centres de dia, Serveis d’Ajuda en el Domicili, ...
 • Proposem activitats de participació i lleure
 • Fem tallers de memòria
   

Needs

Donem suport psicològic  i rehabilitador a pacients amb Dany Cerebral Adquirit


Objectius

 • Aconseguir el màxim d’autonomia de les persones que han patit un Dany Cerebral Adquirit des d’una perspectiva física, psíquica i social.
 • Donar suport emocional per afavorir l’adaptació dels pacients i de les seves famílies a la situació sobrevinguda després d’un procés de dany cerebral adquirit, o d’altres afectacions neurològiques.
 • Facilitar l’adequació de l’entorn habitual a la nova situació funcional de la persona, oferint suport ocupacional.
 • Afavorir la continuïtat assistencial mitjançant la coordinació entre els diferents nivells assistencials:domicili, hospital d’aguts i hospital sociosanitari.

Results

Time optimisation

Reduction in queues/waiting times

Customer satisfaction

Greater worker commitment (engagement)

Teams trained

Greater efficiency

Increase in quality. Després de realitzar el servei el 100% dels pacients milloren o mantenen les puntuacions

Excellent ratings

Make the most of creativity and innovation

Manage with agility

Maintain excellent results over time

Files

Year

2017

Price

UnspecifiedPublished on*** 19 Feb 2020Comments


Log in to leave a comment.


We’re preparing the Good Management Practice file. You’ll be able to download it in a few seconds