Estudi de l'aïllament social que viuen les persones amb discapacitat

La investigació neix de la inquietud de les treballadores socials del servei de l’equip de valoració i orientació (EVO) en observar l’aïllament social que viuen les persones amb una discapacitat. La investigació va ser possible gràcies al conveni de col·laboració entre el Parc Sanitari Pere Virgili i la Unitat de Formació i Recerca - Escola de Treball Social i el Grup de Recerca i Investigació de Treball Social (GRITS) de la Universitat de Barcelona


Person responsible for the Good Practice

PARC SANITARI PERE VIRGILI

Good Practice publisher

Carles Oliete

Àrea tècnica i Participació

LA UNIÓ ASSOCIACIÓ D'ENTITATS SANITÀRIES I SOCIALS

Description

Creació d'un qüestionari que constava de 2 parts:

  1. Dades sociodemogràfiques: Gènere, edat, lloc de naixement, estat civil, nivell estudis finalitzat, situació laboral, nivell d'ingressos, nucli de convivència, nombre de fills, tipus i grau de discapacitat. 
  2. Escala Lubbens Social Network Scale (LSNS - 6) : 2 sub-escales (família i amics) i 3 dimensions (Mida/Proximitat/Capacitat de prestar recolzament en cas d'emergència).

 

METODOLOGIA

- Criteris d'inclusió en la investigació: Participació voluntària, Signatura de consentiment informat, Ser major de 18 anys, Tenir reconegut mínim un 33% de discapacitat, No diagnòstic de deteriorament cognitiu

- Les estudiants eren les encarregades, principalment, de dur a terme el treball de camp.

- Mostra = 105 participants (61 dones i 44 homes).

Resultats

- Un 31,4 % en risc d’aïllament social

- Perfil amb un major factor de risc: Dones en situació d’atur amb una discapacitat mixta

- No tenir fills augmenta considerablement el risc d’aïllament social

- L’edat, el nivell d’estudis i el grau de discapacitat no tenen un impacte directa en el risc d’aïllament social

  

Needs

Conèixer els factors que incideixen en l’aïllament social de les persones que es valoren de la discapacitat.

Results

Employee satisfaction

Greater worker commitment (engagement)

Better coordination between departments

Teams trained

Increase in quality

Excellent ratings

Generar valor per als clients

Create a sustainable future

Develop the organisation's capacity

Make the most of creativity and innovation

Files

Year

2018

Time

Actualment en funcionament

Price

Unspecified

Recommendations

  • Cal generar intervencions en l'àmbit del treball social dirigides a corregir o pal·liar les situacions de vida que incentiven un increment dels factors de risc que condueixen a les persones que els pateixen a una situació d'aïllament social no volguda. 
  • Sense la participació i col·laboració de les estudiants en l'elaboració del qüestionari i en la intervenció en el treball de camp no hagués estat possible poder realitzar aquesta investigacióPublished on*** 9 Jan 2020Comments


Log in to leave a comment.


We’re preparing the Good Management Practice file. You’ll be able to download it in a few seconds