Exposicions temporals d’obres artístiques creades pels propis professionals

Es tracta d’una mostra de pintures, fotografies i dibuixos realitzats per personal del centre, que ajuden a fer l’espera dels familiars més amena.


Person responsible for the Good Practice

Description

El 2018 s’exposa la divuitena mostra artística des que es va iniciar aquesta bona pràctica al setembre de 2010. Aquesta es converteix tant en una experiència pel professional, com en una experiència per l’usuari i els familiars que acompanyen als pacients ingressats al centre.

L’espai escollit per a realitzar les exposicions ha estat la Segona Planta d’Hospitalització pel fet que és on hi ha l’estada mitja més elevada.

Per una banda, els professionals tenen la oportunitat d’exposar temporalment les seves obres artístiques, incentivant i potenciant la seva creativitat.
I, per altra banda, als usuaris i als familiars d’aquests se’ls fa més agradable l’estada o la visita a les instal·lacions del centre.

Des de 2010 s’han exposat entre altres, les següents exposicions:
▪      “Qui és qui”
▪      “Moments creatius”
▪      “Impactes visuals”
▪      “Invitació a la dansa”
▪      “Apunts”
▪      “Silencis”
▪      “Infants”
▪      “Mascotes”
▪      “Viatges”
▪      “Miscel·lància”
▪      “Paisatges per la cara”
▪      “Visions de Girona”. Del 15 d’abril al 30 de desembre de 2018.
▪      Etc.

Font d’informació:
Clínica Girona (28 de gener de 2018). “Visions de Girona” és la nova exposició temporal a la Clínica Girona. Disponible a:
https://www.clinicagirona.cat/2018/01/28/visions-de-girona-es-la-nova-exposicio-temporal-a-la-clinica-girona/Imatge extreta de:
Clínica Girona (28 de gener de 2018). “Visions de Girona” és la nova exposició temporal a la Clínica Girona. Disponible a:
https://www.clinicagirona.cat/2018/01/28/visions-de-girona-es-la-nova-exposicio-temporal-a-la-clinica-girona/

 

         

Needs

  • Augmentar el confort dels familiars durant l’espera.
  • Estimular la creativitat del personal.

Results

Employee satisfaction . S’incentiva la seva creativitat i se’ls hi dona un reconeixement en fer les seves obres públiques per un període de temps.

Customer satisfaction. Es crea un confort durant la seva espera dins del centre.

Excellent ratings

Generar valor per als clients

Achieve success through people’s talent

Price

Sense especificar

Team

Mariona Pujolàs

Joan Carles GuerreroPublished on*** 21 Nov 2018Comments


Log in to leave a comment.


We’re preparing the Good Management Practice file. You’ll be able to download it in a few seconds