Humanitzem l'atenció domiciliària

QIDA neix a principis de 2018 amb una visió social i doble. Primer, volem construir el servei d'atenció domiciliària de més qualitat del món: expert, humà. Segon, volem tornar (o crear) l'estatus social als cuidadors i cuidadores, pagant-los justament, formant-los i valorant-los. A més a més, som l'única empresa en l'àmbit nacional amb el segell d'empresa d'impacte social, atorgat per Ship2b on cada trimestre mesurem un seguit d'indicadors per valorar l'impacte i retorn social que té la nostra activitat.


Person responsible for the Good Practice

Good Practice publisher

Carles Oliete

Àrea tècnica i Participació

LA UNIÓ ASSOCIACIÓ D'ENTITATS SANITÀRIES I SOCIALS

Description

A desembre de 2019 som 33 treballadors, la meitat dels quals son treballadors/es socials i psicòlegs que s’encarreguen d'entendre i gestionar els casos definint amb les famílies un pla de treball individualitzat i fent un seguiment constant i personalitzat de cada cas per treballar conjuntament (Família, pacient i cuidador/a) els objectius definits
 
Busquem coordinar-nos amb el sector salut sent els ulls del centre i l’expert a casa. Mantenim al corrent al equip de treball social del centre de l’estat dels pacients a casa, compartint mensualment informació de com avança el cas. Aquesta informació es únicament social (mai de salut) facilitada per part de el/la referent social associat/da al cas

Per altre banda, en línia amb la nostre missió busquem anar un pas més enllà cobrint les necessitats addicionals de les nostres famílies des de la comoditat de la llar oferint un conjunt de serveis addicionals (fisioteràpia, logopèdia, odontologia a domicili entre d’altres) per poder cobrir les necessitats de les nostres famílies a un millor preu des de casa


En quant al col·lectiu de cuidadors/es no només fem un procés de selección exhaustiu sinó que un equip de QIDA està enfocat en desenvolupar un pla de formació continuat col·laborant amb infermers i metges així com de crear una comunitat 

Alineat amb el nostre objectiu de convertir-nos en els ulls del sistema a casa hem desenvolupat una app que busca oferir un seguiment diari de l’estat del pacient al domicili (mitjançant un informe omplert per el/la cuidador/a)  tant a la familia, com a QIDA i al sistema per poder oferir una atenció proactiva i personalitzada

Al final, des de QIDA busquem que més persones passin més temps més ben cuidades a casa transformant el model d’atenció domiciliària dirigint-nos cap a un model d’atenció integrat

  

Needs

QIDA neix buscant oferir sol·lució a 5 grans problemes:

  1. Els problemes de salut creats per la hospitalització: Pèrdua cognitiva/desorientació i deteriorament físic, infeccions causades per la hospitalització.
  2. Elevat cost de salut: Elevat cost públicc i privat de pacients crònics (més de 10.000€ anuals).
  3. Fragmentació del servei: Avui, cada necessitat està solucionada per una empresa diferent (Ortopèdia, alimentació, fisioteràpia, etc.).
  4. Soledat de les persones dependents a casa: més de 200 millons de persones amb més de 65 anys amb soledat no desitjada al domicili.
  5. Baix reconeixement del col·lectiu de cuidadors/es: Baixa remuneració (>80% per sota del SME i més del 40% del mercat és mercat negre)

Results

Customer satisfaction. Les famílies valoren el servei en un 4,9 sobre 5

Increase in turnover. 35.000 hores d’atenció domiciliaria al mes

Greater worker commitment (engagement). Menor rotació de cuidadors/ cuidadores del mercat: pla de formació i creació d’una comunitat

Teams trained. 1000 cuidadores professionals i formades

Greater efficiency. Més persones passin més temps més ben cuidades a casa transformant el model d’atenció domiciliària dirigint-nos cap a un model d’atenció salut i social integrat.

Excellent ratings

Generar valor per als clients. Oferint una atenció centrada en la persona, integrada i proactiva on el referent social exerceixi de referent de totes les possibles necessitats de la persona cuidada. El 50% de QIDA està format per el equip de treball social; acord amb 9 partners per oferir un servei integral i creació d’una app de seguiment acostant-nos a ser els ulls del sistema a casa

Create a sustainable future. Busquem crear un model integrat, integral i proactiu que asseguri la sostenibilitat del sistema de salut i social. Col·laborem amb més de 50 centres (Hospitals, atenció primària i fundacions de pacients) per fer-ho possible

Develop the organisation's capacity. Ús de la tecnologia per incrementar la eficiència del equip podent ajudar a més persones passar més temps més ben cuidades en el domicili

Files

Price

UnspecifiedPublished on*** 17 Dec 2019Comments


Log in to leave a comment.


We’re preparing the Good Management Practice file. You’ll be able to download it in a few seconds