Implantació de millora en el seguiment d’incidències de manteniment

Grup CHM Salut Mental ha implantat una plataforma per facilitar el seguiment de les avaries o incidències comunicades al personal de manteniment. També facilita la resolució del problema mitjançant una sèrie de passos preestablerts, que ajuden al personal de manteniment.


Person responsible for the Good Practice

Description

Per a implantar la plataforma que facilités el seguiment de les avaries i incidències de manteniment, va ser necessari l’estudi del flux de treball d’aquest per poder cobrir tot el procés. Es van tenir en compte l’ordre de les operacions, l’estructura de tasques, el seu desenvolupament, la coordinació entre elles, el seguiment...
L’usuari pot registrar la incidència i aquesta crea un avís mitjançant un correu electrònic a la persona responsable. En aquest correu s’informa del pas que ha de realitzar el personal de manteniment. A mesura que s’avança amb la resolució de la incidència i es van completant els passos definits, es van enviant, mitjançant la plataforma, tot un seguit de correus, que ajuden, per una banda, al personal de manteniment en la seva tasca i per l’altra banda, l’usuari es informat de l’estat de la seva incidència.
És important dir que es tracta d’un seguiment que es pot consultar en qualsevol moment. Durant el procés es poden fer totes les anotacions necessàries que ajudaran a la presa de decisió en el moment de l’aprovació o la denegació.

Needs

  • Millorar el seguiment i control de les incidències relacionades amb el manteniment de les instal·lacions, infraestructures i equips.
  • Clarificar els fluxos d’informació pel manteniment correctiu.
  • Tenir una base de dades fàcilment accessible per tal d’ajudar a la presa de decisions en cas de reiteració d’un mateix tipus d’incidència.

Results

Time optimisation. Disminució del temps de resolució.

Employee satisfaction . Es resolen amb més rapidesa les seves incidències de manteniment.

Greater efficiency. Augment de la capacitat de resolució,

Increase in quality. Reducció consultes telefòniques a serveis centrals.

Management scopes

Manage with agility

Year

2016

Price

Unspecified

Team

Xavier Millán

José María López Sánchez

Supplier / Partner

COMTEC QUALITY, SA.

Empresa de consultoria en estratègia i gestióPublished on*** 29 Sep 2018Comments


Log in to leave a comment.


We’re preparing the Good Management Practice file. You’ll be able to download it in a few seconds

SupportersPartners