Implementació d’un sistema d’alerta davant condicions específiques dels pacients

La confirmació de la correcta identificació del pacient és fonamental per a l’èxit de molts procediments i tractaments que es realitzen. Tot i així, cal fer especial atenció a aquells pacients que presentin alguna atenció especial derivada de la seva patologia. Per aquesta raó, s’ha implantat un braçalet d’avís addicional per preservar extremitats afectades de la pràctica de tècniques de punció, presa de tensió arterial i altres.


Person responsible for the Good Practice

M. Àngels Pérez

Responsable de qualitat i estratègia

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

Description

Cal fer especial atenció a aquells pacients que presentin alguna atenció especial derivada de la seva patologia.
La identificació d’aquest tipus de pacients mitjançant un sistema d’avís o alerta requereix disposar d’un procediment on es descrigui una adequada intervenció i estratègia en la seva identificació.
En aquest sentit la comissió de seguretat i vigilància del pacient de la Fundació Salut Empordà, ha implementat una nova pràctica segura sobre la identificació de pacients amb condició especial.
Aquesta pràctica persegueix l’objectiu d’augmentar la seguretat del pacient amb necessitats específiques, mitjançant la incorporació d’un sistema complementari d’alerta de risc que permeti preservar l’extremitat afectada d’un pacient de la pràctica de tècniques de punció, presa de tensió arterial o qualsevol altre tècnica.

El sistema emprat és l’ús d’un braçalet d’avís d’alerta, addicional a l’utilitzat per a la identificació del pacient, de color vermell amb el text imprès:
“No puncionar”
“No tomar T.A.”

Els pacients susceptibles d’ús d’aquest sistema són:

  • Pacients portadors d’una Fístula Arteriovenosa (FAVI) funcionant a una de les extremitats superior, o aquells pacients que a curt termini se li realitzi una FAVI.
  • Pacient intervingut de Càncer de mama amb limfadenectomia.
  • Recomanable en pacients que han patit una AVC, en l’extremitat afectada.

La identificació  es realitza en el mateix moment en que es valora al pacient i es detecta la seva necessitat. El/la infermer/a responsable del pacient és qui col·loca la polsera d’alerta al braç concret a protegir.

     

Needs

  • Augmentar la seguretat del pacient amb necessitats específiques.

Results

Employee satisfaction . Els professionals expressen la seva alta satisfacció envers a aquest sistema, ja que la necessitat la van detectar ells mateixos. Aquest sistema els aporta seguretat a l’hora de realitzar les tècniques a cada pacient.

Customer satisfaction. El percentatge de pacients beneficiats correspon a un 2% dels ingressos hospitalaris. Els pacients també es senten més segurs.

Excellent ratings

Generar valor per als clients

Manage with agility

Year

2018

Price

Sense especificarPublished on*** 2 Nov 2018Comments


Log in to leave a comment.


We’re preparing the Good Management Practice file. You’ll be able to download it in a few seconds