PROGRAMA “GRANS ACTIUS” A L’EQUIPAMENT CASERNES

Una experiència de treball en xarxa comunitària entre el Centre sociosanitari Isabel Roig , la Federació Catalana de Voluntariat, el CAP Casernes i el Centre de Salut Mental. Representa la col.laboració entre equipaments de salut situats en un àmbit de proximitat per a la promoció del voluntariat adreçat a les persones més vulnerables que tenen dificultats per a l'acompanyament a les visites mèdiques.


Person responsible for the Good Practice

CENTRE SOCIOSANITARI BLAUCLÍNIC ISABEL ROIG

Good Practice publisher

LA UNIÓ ASSOCIACIÓ D'ENTITATS SANITÀRIES I SOCIALS

Description

En el projecte hi participen el Centre Sociosanitari BlauClínic Isabel Roig, el CAP Casernes de l’Institut Català de la Salut i el programa Grans Actius de la Federació Catalana de Voluntariat Social.

La metodologia emprada segueix dos línies d’actuació, una adreçada a la pròpia persona voluntària i l’altre a la persona usuària del servei. 

1. Envers la persona voluntària: 
- Captació de la persona voluntària per part de la FCVS i/o dels equipaments del barri a través de la divulgació del projecte. 
- Derivació de la voluntària a la FCVS per iniciar procés de selecció 
- Formació de la persona voluntària i adhesió al projecte per part d’aquests. 
- Presentació de la persona voluntària als professionals de l’equipament i inici de la tasca. 
- Seguiment i acompanyament de les persones voluntàries per part de la FCVS. 

2. Envers la persona usuària del servei :
- Identificació per part dels professionals de l’equipament de les persones usuàries del projecte que requereixen d’acompanyament a les visites mèdiques 
- Derivació de les persones usuàries a la Treballadora Social del Servei i es realitza entrevista i valoració social 
- Adhesió de la persona usuària, complementació de la documentació i signatura 
- Creació d’ un circuit intern per a la gestió dels acompanyaments 
- Gestió de les actuacions derivades de l’acompanyament per part de les administratives assignades al projecte. 


Reunions periòdiques de seguiment de les treballadores socials de tots els equipaments, amb les administratives del programa i la referent de Grans Actius de la FCVS, per el bon funcionament i avaluació del projecte

Needs

  • Oferir un servei d’acompanyament de voluntariat a persones que han de ser ateses en centres de salut.
  • Promoure el treball en xarxa i la sinèrgia entre els serveis de l’equipament Casernes.
  • Fomentar el voluntariat de l’entorn


Results

Customer satisfaction.  La implementació del Programa Grans Actius a l’ equipament Casernes proporciona un servei als ciutadans de gran qualitat humana i millora el treball en xarxa i sinèrgic entre els diferents serveis i l’entitat (o altres agents del territori que participen).

Excellent ratings

Generar valor per als clients

Create a sustainable future

Files

Price

Unspecified

Recommendations

  • La implementació del Grans Actius a l’equipament Casernes incrementa la sinèrgia i el treball en xarxa entre els equipaments.
  • Ofereix la possibilitat d’acompanyaments de voluntariat no només als CAPS sinó també als Serveis Sociosanitaris i als Serveis de Salut Mental.
  • Compta amb la satisfacció de les persones usuàries i de les persones voluntàries que estableixen relacions solidàries
  • És una experiència inclusiva en tant que dona servei a persones vulnerables i fomenta la participació com a voluntàries a persones amb problemes de salut mental.

Team

Noemi Sanmartí

M. Blasco Calvo, I. Esteban Calderón, P. Rodríguez Molinet

F. Bonet SerraPublished on*** 12 Dec 2019Comments


Log in to leave a comment.


We’re preparing the Good Management Practice file. You’ll be able to download it in a few seconds