PROJECTE D’ENVELLIMENT ACTIU

El model comunitari d’atenció a la gent gran és un pas més de l’acostament dels serveis socials a la ciutadania i, sobretot, l’empoderament i la responsabilització sobre el propi envelliment. Aquests espais es volen convertir en un referent al municipi en el treball comunitari inclusiu i solidari, on totes aquelles persones que ho desitgin hi puguin trobar el seu espai per a desenvolupar-se.


Person responsible for the Good Practice

CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS

Good Practice publisher

LA UNIÓ ASSOCIACIÓ D'ENTITATS SANITÀRIES I SOCIALS

Description

La manera d’organitzar aquests espais és assembleària, és a dir,  les persones participants són les que defineixen els seus interessos i inquietuds i, a partir d’aquí, és programen iniciatives consensuades (xerrades, tallers, tertúlies, sortides, etc.) obertes a tota la ciutadania.

Es realitzen activitats d’envelliment actiu en persones més grans de 60 anys, generalment autònomes, que disposen de temps per a compartir-lo amb la finalitat d’aprendre mútuament i millorar el seu benestar físic, cognitiu i emocional. Especialment, es desenvolupa en municipis petits on no existeixen espais formals de trobada, o en municipis més grans que hi estiguin interessats. A la vegada, es busca la interrelació amb entitats i altres agents municipals i el foment del voluntariat.

El tècnic social és qui acompanya aquests grups de persones i s’encarrega de consensuar les propostes, portar-les a terme, coordinar-se amb tots els agents implicats, i fer arribar la programació resultant a tota la ciutadania.

Les dades recollides a nivell individual, són el resultat de les enquestes d’avaluació qualitativa, on es destaca la millora de la satisfacció personal, des de l’autoconeixement, la millora de l’autoestima i l’autovaloració de les pròpies capacitats. 

A nivell social, en els municipis en què s’ha treballat amb el projecte, s’ha aconseguit la creació d’una xarxa social informal de suport a les persones que viuen soles, millorant així el seu benestar sòcio-emocional. També hi ha hagut un canvi substancial en la implicació de les persones participants en les activitats del municipi de caràcter cultural, festiu, social.

A l’abril del 2016 s’inicia el programa a tres municipis amb una participació de 1500 assistents repartits en més de 300 hores d’activitats. Des d’aleshores el projecte s’ha ampliat i ha arribat als 2200 assistents  i s’han duplicat el temps de les activitats fins a 700 hores l’any 2018. Actualment, són 7 els municipis que tenen el servei dels Espais Activa’t.

Needs

  • Promoure l’envelliment actiu, la promoció de l’autonomia i l’atenció a l’inici de la dependència des d’una perspectiva comunitària i d’empoderament, dins el Model Atenció Centrada en la Persona. 
  • Creació d’una xarxa social per combatre l’aïllament social en les persones grans
  • Creació d’un servei radar de detecció i derivació als serveis socials del municipi, si així es valora,potenciant el treball transversal i en xarxa.

Results

Customer satisfaction. millora de la satisfacció personal, des de l’autoconeixement, la millora de l’autoestima i l’autovaloració de les pròpies capacitats.

Greater worker commitment (engagement). Augment de la participació i ampliació a nous municipis

Better coordination between departments. Treball comunitari des dels serveis socials

Better communication between departments. Acostament dels serveis a la ciutadania

Excellent ratings

Create a sustainable future. Projecte d’intervenció social en el camp de l’envelliment actiu partint

Files

Price

Unspecified

Recommendations

El projecte és un pas més cap a... 

  • El treball comunitari des dels serveis socials.
  • L’acostament dels serveis a la ciutadania.
  • L’empoderament i la responsabilització sobre el propi envelliment.
  • L’augment de participació en els darrers anys
  • L’interès dels usuaris
  • L’ampliació municipis COSS 2020

Team

Núria Viñas Segalés

Sandra Blanch

Álvaro Morente Serra

Núria Serra SolerPublished on*** 12 Dec 2019Comments


Log in to leave a comment.


We’re preparing the Good Management Practice file. You’ll be able to download it in a few seconds