Projecte +FUTUR

Davant els reptes que tenen els sistemes sanitaris i socials, La Unió fa aquest projecte col·lectiu a 5 anys amb l’objectiu d’avançar-se a l’escenari de futur de la provisió i l’organització de serveis i impulsar les accions prioritàries


Person responsible for the Good Practice

LA UNIÓ ASSOCIACIÓ D'ENTITATS SANITÀRIES I SOCIALS

Good Practice publisher

Carles Oliete

Àrea tècnica i Participació

LA UNIÓ ASSOCIACIÓ D'ENTITATS SANITÀRIES I SOCIALS

Description

La Unió va considerar d’interès iniciar un exercici de prospectiva que ajudés les entitats associades a encarar els reptes i intentar situar-se anticipadament en l’escenari de futur, des de la perspectiva de la provisió i l’organització dels serveis. Aquest procés de reflexió va arrancar a finals de l’any 2016, configurant el que hem denominat com a Projecte +FUTUR.

A partir de les Propostes d’actuació suggerides pels grups de treball de la Jornada Associativa en els cinc eixos d’agrupació de tendències s’ha fet un treball de síntesi per a passar de la fase d’anàlisi i propostes a la d’inici de les accions que han de fer possible l’actuació anticipativa davant l’escenari de futur que afectarà la provisió de serveis d’atenció a les persones. Com a resultat d’aquest treball s’han definit 8 Àrees d’acció prioritàries que constituiran el marc de desplegament del Projecte +FUTUR a la pràctica

Needs

  • Identificar les tendències que afectaran la provisió i l’organització dels serveis sanitaris i socials en els propers cinc anys
  • Definir els àmbits de transformació necessaris per respondre a aquestes tendències
  • Apuntar els canvis que han de dur a terme les entitats i els seus professionals per adaptar-se als nous escenaris.

Files

Year

2018

Price

Unspecified

Comments

Consultar el Portal +FUTUR: https://www.uch.cat/mesfutur/ Published on*** 10 Oct 2019Comments


Log in to leave a comment.


We’re preparing the Good Management Practice file. You’ll be able to download it in a few seconds