Servei de telerehabilitació a través de Youtube

Durant la pandèmia el Consorci Sanitari Integral ha engegat diversos projectes de telemedicina enfocats a millorar l'assistència dels pacients en els moments de màxima pressió hospitalària a través de la tecnologia. Carlos Hernández fisioterapeuta del servei de rehabilitació del Complex Hospitalari Moisès Broggi, ens parla del seu servei de telerehabilitació a través de Youtube.


Person responsible for the Good Practice

CENTRE SOCIOSANITARI DE L'HOSPITALET - CONSORCI SANITARI INTEGRAL

Good Practice publisher

Description

Year

2020

Price

UnspecifiedPublished on*** 15 Jun 2021Comments


Log in to leave a comment.


We’re preparing the Good Management Practice file. You’ll be able to download it in a few seconds