Un robot que ajuda a augmentar les capacitats de la gent gran

Prytanis, en el seu afany d'oferir una atenció sociosanitària de qualitat (humana, professional i integral) i atès el seu interès per la innovació en la cura de la gent gran, va decidir incloure un robot en les rutines habituals del centre situat a la plaça d'Europa de l'Hospitalet de Llobregat. Per al desenvolupament i la implementació d'aquest projecte, Prytanis va establir un acord de col·laboració amb Yasyt Robotics, una empresa especialitzada en robòtica social i assistents de veu.


Responsable de la bona pràctica

PRYTANIS CENTRES ASSISTENCIALS

Publicador de la bona pràctica

Descripció

Prytanis, centre sociosanitari amb més de 30 anys d'experiència, dins del seu objectiu de millorar la qualitat de vida de la gent gran i el seu compromís amb la innovació, va decidir incloure un robot en les rutines habituals del seu centre situat a la plaça d'Europa de l'Hospitalet de Llobregat.

El 2020, Prytanis arriba a un acord de col·laboració amb YASYT Robotics per provar el robot Pepper en condicions reals, en un dels seus centres assistencials.

El robot Pepper és el resultat de la voluntat de desenvolupar i comercialitzar una nova i innovadora generació de solucions robòtiques dotades d'intel·ligència artificial per a l'estimulació cognitiva, l'acompanyament i la millora de la qualitat de vida de la gent gran a Centres Residencials per a la Tercera Edat (CRTE).

Es van establir els objectius següents en funció del grup d'interès:
• Residents: contribuir a millorar alguns dels principals problemes: la solitud, la desorientació, el deteriorament físic i cognitiu.
• Professionals: augmentar la qualitat de l'assistència, fer-se càrrec de tasques repetitives, i així alliberar els professionals perquè es puguin dedicar a tasques de més alt valor.
• Família: potenciar l'acostament de les famílies tot oferint-los eines de participació que els permetin interactuar i ser més presents.
• Procés: aprofitar, de manera intel·ligent, tota la informació i les dades que es generen en els processos quotidians i que no es gestionen de manera eficaç.

Es va treballar amb el model de "Prototype as a Service", és a dir, desenvolupant versions ràpides que fossin susceptibles de ser provades en condicions reals i millorades o ajustades en funció dels resultats observats i del feedback obtingut.

Es va formar el personal de Prytanis del centre de plaça d'Europa per a l'ús del robot i es van preparar manuals de formació, instruccions d'ús i vídeos per a seguiment.

L'aportació de Prytanis va ser imprescindible, no només per contribuir a validar el robot en condicions reals, sinó també pel coneixement i l'experiència dels seus professionals, que han permès conèixer la realitat de tots els processos des de diferents punts de vista (gerencial, logístic, mèdic, psicològic, físic, etc.).

Per tal d'adaptar el robot Pepper a les necessitats dels centres sanitaris, s'han celebrat nombroses reunions de cocreació amb els professionals assistencials, que són els qui millor coneixen les necessitats dels residents. Han aportat tot el seu coneixement i experiència per identificar les funcionalitats i els continguts que podrien realment potenciar les capacitats del resident i facilitar la participació de les famílies.

La mitjana d'edat dels 144 residents és de 90 anys, però això no ha estat cap impediment per fer-los partícips de la revolució digital. La reacció de les persones grans en interactuar amb el robot Pepper ha estat increïble. Li han mostrat afecte i una actitud gairebé maternal. L'abracen, li donen la mà, i fins i tot li arriben a fer alguna broma o a tirar-li alguna floreta.

El projecte es divideix en les fases següents:
Juny 2022
Mòdul de Comunicació
• 2 exercicis d'estimulació cognitiva
• 1 Taula d'estimulació motriu grupal
Final 2022
• Mòdul de Comunicació
• 5 exercicis d'estimulació cognitiva
• 1 Taula d'estimulació motriu grupal
• Mòdul de tradicions, cultura i coreografies
Maig 2023
• Mòdul de Comunicació
• 8 exercicis d'estimulació cognitiva
• 3 taules d'estimulació motriu
• Mòdul de tradicions, cultura i coreografies
Final 2023
• Incorporació de la Història de Vida

El 3 de març del 2022, es va fer una sessió de cocreació entre personal de Prytanis i de YASYT Robotics per analitzar tota l'experiència adquirida fins a aquell moment, identificar noves línies de desenvolupament i obtenir un llistat de les accions que s'havien de dur a terme en els mesos següents. Els aspectes més valorats van ser la bona acceptació del robot per part dels residents, l'alta implicació del personal de Prytanis i la facilitat d'ús.

Com a aspectes de millora, es va proposar millorar la mobilitat del robot, la seva autonomia i la possibilitat de donar informació quotidiana als residents.

Així mateix, es va insistir en els bons resultats del robot com a agent socialitzador de la vida de la residència i es van llançar algunes idees sobre noves àrees de funcionalitat, de manera que l'estructura de l'aplicació va evolucionar a:
Mòdul d'Estimulació Cognitiva . . . ampliar-lo fins a 8 habilitats.
Mòdul d'Estimulació Motriu . . . ampliar el nombre de taules
Mòdul de Comunicació. . . portar-lo a la comunicació amb mòbils
Mòdul de Mobilitat i Informació, incloent-hi informació de menús de dinar i sopar,
activitats del dia, informació del temps, etc.
Mòdul de Coreografia, introduint taules connectades amb música.
Mòdul de Tradicions i Cultura, amb actuacions del robot dedicades a temes culturals
Mòdul d'Història de Vida
Mòdul de Comunicació: s'ha implantat la plataforma virtual de reserves d'horaris de visita i les famílies han començat a fer les primeres trucades de manera satisfactòria. Mòdul Motriu: diàriament, tant al centre de dia com a la residència, es treballa amb 5 grups de persones que fan una taula de 22 exercicis proposats pel robot

Implantació
Actualment s'ha implantat i funciona a ple rendiment amb un horari de 25 hores setmanals
• 2 exercicis d'estimulació cognitiva
• 1 Taula d'estimulació motriu grupal
• Mòdul de Comunicació amb la Família

Nivells d'ús:
S'ha interactuat amb 56 persones.
El grau de comprensió i acceptació és molt alt.
El personal [TR1] assistencial està format i promou els usos del robot.

Mòdul Cognitiu:
Actualment hi ha 36 persones que fan servir el programa d'estimulació i el robot per calcular el seu nivell de memòria i categorització.         

Necessitats

• Resoldre els tres problemes més grans de les persones als CRTE: la solitud, la desorientació i el deteriorament cognitiu, mitjançant l'estimulació cognitiva i física del resident i aconseguint que el robot conegui realment la persona, la seva realitat i el seu passat gràcies a la història de vida.
• Fer un aprofitament digital més gran de tota la informació i les dades que es generen en els processos quotidians per tal de gestionar-los d'una manera eficaç.
• Fer partícips a les famílies oferint-los eines de participació que els permetin interactuar i ser més presents.
• Augmentar la qualitat de l'assistència a les persones grans amb problemes cognitius i afectius.

Resultats

Satisfacció treballadors. El 100 % dels treballadors valora positivament la presència del robot Pepper a Prytanis

Satisfacció clients. El 100 % dels residents valora positivament la presència del robot Pepper a Prytanis.

Annexos

Any

2020

Preu

Sense especificar

Equip

José Luis Tió Prieto

Proveïdor / Partner

YASYT Robotics

YASYT Robotics. Empresa especialitzada en robòtica social i assistents de veu.Publicada el 23 juny 2022Comentaris


Inicia sessió per comentar.


Estem preparant l'arxiu de la bona pràctica de gestió. En pocs segons, el podràs descarregar

SupportersCol·laboradors