Intercanvi de dades socials i sanitàries

Projecte per compartir dades social i sanitàries i facilitar la intervenció i la gestió de recursos professionals per millorar l’atenció a l’usuari. CAPSBE CAP Comte Borrell i CAP Casanova


Person responsible for the Good Practice

Good Practice publisher

LA UNIÓ ASSOCIACIÓ D'ENTITATS SANITÀRIES I SOCIALS

Description

Des del CAP Comte Borrell i el CAP Casanova es va decidir prioritzar la implementació del consentiment informat i l’intercanvi de dades en els següents casos:

  • Pacients ATDOM
  • Pacients PCC /MACA
  • Pacients que han estat alta en el servei de Teleassistència .

Aquesta implementació ens permet disposar de dades socials fiables a la primera entrevista (a la consulta o al domicili), d’una visió global de les necessitats de les persones, utilitzar un llenguatge comú pels dos sistemes, evitar duplicitats i disposar d’informació compartida, estructurada i sistematitzada per tal de fer una intervenció proactiva i optimitzant els recursos.

Actualment, any 2019,  el projecte es troba en fase d’expansió a tota Catalunya (caps, centres de salut mental, centres sociosanitaris, hospitals i serveis socials).

 

Needs

Històricament el departament de salut i de serveis socials municipals han utilitzat sistemes de registre informàtic diferents, fet que dificultava compartir la informació del pacient.

La creació de l’HC3 va facilitar compartir la informació clínica entre els diferents proveïdors de salut (any 2010).

Anant un pas més enllà, va aparèixer la voluntat de compartir també la informació social i sanitària.

L’any 2017 es posa en marxa una prova pilot al CAP Borrell, CAP Manso i SSAP nova esquerra de l’eixample. 

Results

Time optimisation. Disposar de dades confirmades sobre els recursos activats i pendents ens permet facilitar informació més real al pacient, que ajuda a contenir els temps de demora (PIA).

Reduction in queues/waiting times. S’accedeix a la informació de forma immediata

Employee satisfaction . Aquesta eina facilita la feina diària

Customer satisfaction. Els usuaris agraeixen l’agilitat en els serveis

Reduction in costs. S’han reduït el nombre d’intervencions professionals i de diferents organismes

Greater worker commitment (engagement). S’ha potenciat l’accés de tots els perfils professionals sanitaris i socials.

Better coordination between departments. S’ha agilitzat la coordinació entre serveis (Serveis Socials – Cap) pel fet de conèixer prèviament el nom del professional referent.

Better communication between departments. El consentiment permet als professionals de salut (medicina i infermeria) accedir a la informació dels recursos dels que disposen des de serveis socials. Durant els anys 2017 i 2018 com a pla pilot es van realitzar 358 consentiments i, l’any 2019, 502 (dades fins 22/8/19), s’han activat a l’Esquerra de l’Eixample 860 consentiments informats.

Teams trained. S’ha format als professionals implicats.

Greater efficiency. S’han evitat duplicitat de sol·licituds de recursos (dependència, discapacitat, Teleassistència…)

No more errors. Disposar de la informació correcta evita errors en els tràmits

Increase in quality. S’ha millorat la qualitat del servei

Greater security. S’accedeix a la informació de forma segura i amb el consentiment escrit de l’usuari.

More robust processes. Protocolaritzar els casos en que cal activar el consentiment informat ha fet que des de salut s’hagin implementat més consentiments.

Excellent ratings

Generar valor per als clients. No dupliquem intervencions professionals

Create a sustainable future. Disminució del consum de paper a través de tràmits telemàtics.

Develop the organisation's capacity. Accés a més informació útil i de forma més segura

Make the most of creativity and innovation. Interoperativitat de sistemes informàtics de forma innovadora

Lead with vision, inspiration and integrity. Promocionem la utilització d’aquest sistema d’intercanvi de dades entre les entitats implicades.

Manage with agility. Agilitzem gestions i coordinacions

Maintain excellent results over time. Actualment en fase d’expansió.

Files

Year

2018

Time

Fase de diseny (4 anys), Fase implementació (2017 pla pilot, 2018 expansió a tot el territori català).

Price

Unspecified

Recommendations

  • Protocolaritzar els casos en que cal activar el consentiment informat ha fet que des de salut s’hagin implementat més consentiments.
  • S’han evitat duplicitat de sol·licituds de recursos (dependència, discapacitat, teleassistència…)
  • S’ha agilitzat la coordinació entre serveis (serveis socials -Cap) pel fet de conèixer prèviament el nom del professional referent.
  • Disposar de dades confirmades sobre els recursos activats i pendents ens permet facilitar informació més real al pacient, que ajuda a contenir els temps de demora (PIA).
  • El consentiment permet als professionals de salut (medecina i infermeria) accedir a la informació dels recursos dels que disposen els pacients, des de serveis socials.

Team

CAPSBE CAP Comte Borrell i CAP Casanova

Susanna Torres

Lydia Gómez

Comments

Projecte realitzat per CAPSBE a CAP Comte Borrell i CAP CasanovaPublished on*** 12 Dec 2019Comments


Log in to leave a comment.


We’re preparing the Good Management Practice file. You’ll be able to download it in a few seconds