Prova pilot per al transport de mostres biològiques amb drons

La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ha dut a terme la primera prova pilot de transport de mostres biològiques amb dron. La prova ha estat tot un èxit: el temps de transport i les emissions de CO2 s'han reduït ostensiblement en comparació amb els mitjans de transport habituals, i les mostres han arribat sense alteracions al seu destí. S'espera que, un cop superats els obstacles de tipus normatiu, els drons es puguin utilitzar ben aviat com a mitjà de transport a l'àmbit sanitari.


Person responsible for the Good Practice

FUNDACIÓ HOSPITAL D'OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA

Good Practice publisher

Description

La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa (FHOCG), amb la col·laboració de la empresa de tecnologia Aldoratech, ha dut a terme amb èxit la primera prova pilot de transport amb drons de mostres biològiques. La iniciativa obre noves perspectives pel que fa als transports en l’àmbit de la salut, tot i que no s'espera poder utilitzar aquest nou mitjà fins al 2024 almenys, degut a les traves normatives que encara hi ha actualment per poder fer volar drons entre municipis, especialment en zones urbanes.

En la prova pilot van participar vint voluntaris. Cadascun d’ells va donar 10 ml de sang, que es van distribuir en 40 mostres transportades de 20 en 20, fent dos trajectes al Laboratori Clínic de la FHOCG . L’objectiu d’extreure sang de voluntaris era fer una simulació tan real com fos possible per tal de poder demostrar el compliment de la normativa de preservació de mostres biològiques.

El dron de l’empresa Aldoratech escollit per al transport de les mostres suporta un pes màxim de 10 kg, pot assolir una alçada de vol de 100 m a una velocitat mitjana de 9 m/s i per a la prova pilot anava equipada amb una caixa refrigerada. L'aeronau va fer un trajecte d’1,7 km, entre el CAP d’Olot i el Laboratori Clínic, que va completar en 4 minuts, quan el temps de transport amb mitjans convencionals és actualment de 7 minuts. Per poder fer la prova pilot, l’espai aeri utilitzat es va validar prèviament conforme als procediments públics de la zona d’operacions establerts a la nova normativa europea de drons, més permissiva en entorns rurals.  

Per tal de poder disposar d'uns indicadors del transport objectius, valorables i de qualitat, quan les mostres van arribar al laboratori clínic de la Fundació, es van analitzar les condicions de transport mitjançant un dispositiu de registre de dades (temperatura, durada del trajecte i grau d’agitació), així com l’índex d’hemòlisi (quantificació d’hemoglobina lliure). Els resultats van ser correctes i no es va observar cap mostra amb un índex d’hemòlisi que pogués afectar algun dels paràmetres que s’analitzen al laboratori. Un altre aspecte que es va valorar va ser l’impacte mediambiental. Així, en comparació amb els mitjans de transport convencionals, les emissions de CO2 es van reduir un 80,4 %. Pel que fa al temps de transport, es va reduir un 43 % (de 7 a 4 minuts).

La prova pilot va tenir lloc en el marc la Jornada d’usabilitat de drons per al transport de mostres biològiques, que va comptar amb la participació d’una vuitantena d'assistents d’arreu de Catalunya de l’àmbit sanitari i d’emergències o interessades en aquesta nova tecnologia. La jornada es va centrar en tres grans blocs: els aspectes tècnics dels drons, els impactes de la tecnologia en la seguretat i el canvi climàtic, i les aplicacions d’aquestes aeronaus no tripulades, posant d’exemple el cas d’ús d’Olot i les possibles col·laboracions futures que puguin sorgir al sistema sanitari català.

També es va reflexionat sobre el que pot suposar l’adopció d’aquesta tecnologia en el futur i el nou paradigma dels smartdrones. Així mateix, els assistents a la jornada van poder veure el vídeo enregistrat de l’enlairament, el vol i l’aterratge del dron i ser testimonis d'una breu demostració en directe.   Tot i que en l’àmbit de la salut, l’ús de drons és molt incipient, estan sorgint nombroses iniciatives per millorar l’accessibilitat i l’eficiència de l’atenció mèdica, facilitant, per exemple, el transport de mostres de laboratori per a la seva anàlisi, com en el cas d’aquesta prova pilot, el lliurament de subministres mèdics i medicaments o el suport als serveis d’emergències mèdiques.

Recentment s’ha constituït un grup de treball per identificar els requeriments per a la implantació de solucions que incorporin l’ús dels drons en l’àmbit de la salut, descriure possibles casos d’ús i crear projectes específics que aportin un benefici a la ciutadania i al sistema de salut. El grup està format per la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, la Fundació TIC Salut Social, representants de la Comissió Departamental d’Innovació i Transformació del Sistema de Salut del Departament de Salut, el Consorci de Salut i Social de Catalunya, la Unió Catalana d’Hospitals, entitats del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) i empreses tecnològiques.  

Needs

  • Reducció temps de transport
  • Utilitzar un transport més sostenible

Results

Time optimisation. El temps de transport es va reduir un 43 % (de 7 a 4 minuts).

Greater efficiency. En comparació amb els mitjans de transport convencionals, les emissions de CO2 es van reduir un 80,4 %.

Year

2023

Price

Unspecified

Supplier / Partner

Aldoratech

AldoraTech pretende mejorar la vida de las personas reinventando los procesos industriales a través de soluciones aéreas no tripuladas que promuevan una mayor sostenibilidad y automatización.Published on*** 8 Jan 2024Comments


Log in to leave a comment.


We’re preparing the Good Management Practice file. You’ll be able to download it in a few seconds

SupportersPartners