Primer centre SISCAT que implanta la signatura de documents mitjançant tauletes tàctils

L’Hospital de Campdevànol va implantar la signatura biomètrica, que permet la identificació segura i fiable, el correcte emmagatzematge i la transmissió de la informació, com també garanteix l’eficiència i la sostenibilitat dels documents.


Responsable de la bona pràctica

HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL

Font de la bona pràctica

Publicador de la bona pràctica

Descripció

L’Hospital va ser el primer centre SISCAT a implantar l’ús de les tauletes tàctils per a la signatura de documents a Catalunya.
Primer de tot, es va posar en marxa una prova pilot al servei de Cirurgia, per a la signatura de consentiments informats i d’altres relacionats amb la LOPD. Aquesta prova va permetre signar més de 700 documents de manera digital, i en general, va tenir una valoració molt positiva, que va confirmar al centre que calia fer el seu desplegament a tots els serveis.
El circuit administratiu es va agilitzar fent que el document digital es pogués emmagatzemar de manera segura a la HC del pacient, evitant errors i documentació en paper.
Aquest sistema permet registrar les dades biomètriques, com també la velocitat de traç, l’angle o la pressió, aportant validesa legal a la signatura. A més, es disposa d’un certificat amb una clau privada, que assegura que l’arxiu no es pot ser modificat posteriorment.

Font d’Informació: L’Hospital de Campdevànol, primer centre del SISCAT a implantar l’ús de tauletes tàctils per a la signatura de documents a Catalunya. Hospital de Campdevànol [Internet]. 2 de febrer de 2015 [consultat 26 agost 2018] ; Nota de premsa : [aprox. 2 pàgines]. Disponible a: http://www.hospitaldecampdevanol.cat/sites/default/files/images/20150202_np_signatura_tauletes_tactils.pdf

 

 

Necessitats

  • Identificar de forma segura i fiable la signatura dels usuaris i professionals.
  • Assegurar l’eficiència i la sostenibilitat de la signatura per als documents referents a la LOPD i als consentiments informats.
  • Reduir el consum de paper.
  • Reduir els circuits administratius.
  • Agilitzar el processos que generen paper. Evitar possibles errors.

Resultats

Disminució de costos. Reducció consum de paper

Major eficiència. Reducció del temps invertit per part del personal administratiu en el circuit de generació de documentació.

Eliminació d’errors. S’eviten possibles errors relacionats amb l’enviament de documentació física, l’escaneig i puja de documents a la HC del pacient i altres.

Processos més robustos. Permet el compliment de la Llei de Protecció de Dades

Valors excel·lència

Crear un futur sostenible

Gestionar amb agilitat

Annexos

Any

2015

Temps

1 any i mig

Preu

Sense especificar

Proveïdor / Partner

Validated ID

Sistemes d’identificació digital i signatura electrònicaPublicada el 8 set. 2018Comentaris


Inicia sessió per comentar.


Estem preparant l'arxiu de la bona pràctica de gestió. En pocs segons, el podràs descarregar